Studieplan for Diplomingeniør i Bygningsteknik

AktivitetFagtitelSemesterFagtype
B-IFG1-U1Ingeniørfagligt grundfag 1 - matematik og mekanik1. semesterObligatorisk
B-PTE1-U1Projekttema 1 - Lavt boligbyggeri - fra byggeprogram til dispositionsforslag1. semesterObligatorisk
TEK-ST-U15Studiestartsprøve1. semesterObligatorisk
B-IFV-U1Ingeniørfagets videnskabsteori3. semesterObligatorisk
B-PTE31-U1Projekttema 3.1 - etagebyggeri - bygningskonstruktioner - fra dispositionsforslag til projektforslag3. semesterObligatorisk
B-PTE32-U1Projekttema 3.2 - VVS og energi3. semesterObligatorisk
B-VKD1-U1Værkstedskursus3. semesterObligatorisk
B-EIT5-U1Expert in Teams (Det Digitale Byggeri)5. semesterObligatorisk
B-INN1-U1Innovation & Iværksætteri5. semesterObligatorisk
B-JUR1-U1Entrepriseret5. semesterObligatorisk
F-EIT5-U02Experts in Teams5. semesterObligatorisk
B-BBS1-U01Bygninger og Brand samt sprinkleranlæg5. semesterValgfag
B-BLE-U02Byggeledelse5. semesterValgfag
B-FEM1-U1The Finite Element Method5. semesterValgfag
B-IND-3-U1Individuel studieaktivitet5. semesterValgfag
B-IND-5-U1Individuel studieaktivitet5. semesterValgfag
B-SIM-U1Bygningssimulering5. semesterValgfag
B-SKB2-U1Skivebyggeri 25. semesterValgfag
B-STU5-U1Studietur, 5. sem. Byg5. semesterValgfag
B-VEJ1-U1Krydskonstruktion5. semesterValgfag
P-PLE1-U03Personaleledelse5. semesterValgfag
X-CON1-U1Limit Analysis and Concrete Plasticity5. semesterValgfag
IPD-6B-U1Ingeniørpraktik6. semesterObligatorisk
PRO-7B-U1Afgangprojekt7. semesterObligatorisk