Studieplan for Diplomingeniør i Elektronik og Datateknik

AktivitetFagtitelSemesterFagtype
TEK-ST-U15Studiestartsprøve1. semesterObligatorisk
T-FYE-U1Fysik og elektronik 1. semesterObligatorisk
T-MAT1-U1Matematik 11. semesterObligatorisk
T-PRO1-U1Semesterprojekt i dynamiske systemer1. semesterObligatorisk
E-EEP-U1Elektromagnetisme, elektronik og projekt3. semesterObligatorisk
E-RMK-U1Reguleringsteknik, matematik og kredsløbsteknik3. semesterObligatorisk
E-DIG2-U1Digitalteknik5. semesterObligatorisk
F-EIT5-U02Experts in Teams5. semesterObligatorisk
E-DKO1-U1Datakommunikation5. semesterValgfag
E-EFN-U05Effektelektronik5. semesterValgfag
E-EMA-U05Elektriske maskiner5. semesterValgfag
E-HFTE-U1Højfrekvensteknik5. semesterValgfag
E-LABD-U1Laboratoriekursus i digitale systemer5. semesterValgfag
E-MAT3-U03Matematik5. semesterValgfag
I-IAS-U1Introduktion til automation og SCADA5. semesterValgfag
RB-ADA5-U2Algoritmer og datastrukturer5. semesterValgfag
T-STAT-U1Statistik5. semesterValgfag
E-IPD1-U01Ingeniørpraktik6. semesterObligatorisk
E-AFP1-U01Afgangsprojekt7. semesterObligatorisk